Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Oznam

  V čase vianočných prázdnin od 23.12.2022 do 7.1.2023 bude v Materskej škole Galaktická 11 a Galaktická 9
  prerušená prevádzka.
  Prosíme rodičov, aby záujem o dochádzku do náhradnej MŠ Jenisejská 24 v čase vianočných prázdnin nahlásili triednym učiteľkám do 8.12.2022

 • DECEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Advent, Vianoce

  Podtéma
  Moja rodina

  Nadrámcové aktivity
  Mikuláš
  Vianočná slávnosť
  Projekt Ježko Separko – kovy
  Projekt Vianočná pošta

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
  Príprava balíkov na Mikuláša
  Vianočný program detí zo IV. triedy na Hlavnej ulici 16.12.2022 od 17.00 hod.

 • Prerušenie prevádzky na elokovanom pracovisku

  Na základe odporúčania RÚVZ Košice a zriaďovateľa bude prevádzka Elokovaného pracoviska Galaktická 9, Košice ako súčasť MŠ Galaktická 11, Košice prerušená od 8.11.2022 do 11.11.2022 (vrátane) z dôvodu vysokej chorobnosti.

 • NOVEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Príroda sa pripravuje na zimu

  Podtéma
  Martin

  Nadrámcové aktivity
  Deň materských škôl na Slovensku
  Projekt Take me out
  Martin – triedne slávnosti
  Projekt Ježko Separko – sklo
  Návšteva Domu pokojnej staroby – I. a VI. trieda
  Projekt Vrabček Urbanko

  Spolupráca s rodičmi
  Šitie vianočných darčekov

 • OKTÓBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jeseň

  Podtémy
  Mesiac jesenných prác
  Zdravá výživa, zdravý životný štýl

  Nadrámcové aktivity
  Šarkaniáda
  Projekt Ježko Separko – papier
  Bábkové predstavenie – Jesenná rozprávka
  Mesiac úcty k starším
  Deň zdravej výživy
  Návšteva knižnice
  Projekt Vrabček Urbanko

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Zasadnutie Školskej rady
  Domov dôchodcov