Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • NOVEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Príroda sa pripravuje na zimu

  Podtéma
  Martin

  Nadrámcové aktivity
  Deň materských škôl na Slovensku
  Projekt Take me out
  Martin – triedne slávnosti
  Projekt Ježko Separko – papier

  Spolupráca s rodičmi
  Šitie vianočných darčekov

 • Prerušenie prevádzky

  Na základe rozhodnutia RÚVZ bude v Materskej škole Galaktická 11, Košice prerušená prevádzka z dôvodu zvýšenej chorobnosti od 12.10.2021. Nástup do materskej školy je 18.10.2021.

 • Zbieraj papier, zachráň stromy a vyhraj

  V rámci zvyšovania environmentálneho povedomia detí sme sa zapojili do súťaže zberu papiera. Privítame Vašu podporu. Nazbieraný papier prosíme položiť k vchodovým dverám v MŠ. Ďakujeme za spoluprácu.

 • OKTÓBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jeseň

  Podtémy
  Mesiac jesenných prác
  Zdravá výživa, zdravý životný štýl

  Nadrámcové aktivity
  Šarkaniáda
  Projekt Ježko Separko – sklo
  Projekt adoptuj si kravičku
  Bábkové predstavenie – Jesenná rozprávka
  Mesiac úcty k starším
  Deň zdravej výživy

  Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa nebudú konať celoškolské podujatia. Nadrámcové aktivity sa budú realizovať v jednotlivých triedach.

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Zasadnutie Školskej rady
  Domov dôchodcov

 • Športový týždeň v prírode
  V dňoch 23.9.2021 až 30.9.2021 v materskej škole realizujeme projekt Športový týždeň v prírode s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu. Zámerom projektu je prevencia a podpora zdravia skrze pohybových aktivít.