Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • DECEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Advent, Vianoce
  Podtéma
  Moja rodina

  Nadrámcové aktivity
  Mikuláš
  Vianočná slávnosť
  Projekt Ježko Separko – kovy
  Projekt Vianočná pošta

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
  Príprava balíkov na Mikuláša
  Vianočný program detí zo IV. Triedy EP na Hlavnej ulici 15.12.2023 od 17.00 hod.

 • NOVEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Príroda sa pripravuje na zimu

  Podtéma
  Martin

  Nadrámcové aktivity
  Deň materských škôl na Slovensku
  Projekt Take me out
  Martin – triedne slávnosti
  Projekt Ježko Separko – sklo

  Spolupráca s rodičmi
  Šitie vianočných darčekov
  Domov dôchodcov

 • OKTÓBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jeseň

  Podtémy
  Mesiac jesenných prác
  Zdravá výživa, zdravý životný štýl

  Nadrámcové aktivity
  Šarkaniáda
  Projekt Ježko Separko – papier
  Bábkové predstavenie – Jesenná rozprávka
  Mesiac úcty k starším
  Deň zdravej výživy
  Návšteva knižnice
  Projekt Vrabček Urbanko

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Zasadnutie Školskej rady
  Domov dôchodcov

 • Prerušenie prevádzky materskej školy

  Z dôvodu plánovanej odstávky studenej vody bude dňa 04.10.2023 prerušená prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 a EP Galaktická 9.

 • SEPTEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Končí sa leto, prichádza jeseň

  Podtéma
  Naša MŠ a my v nej

  Nadrámcové aktivity
  Deň mojej hračky
  Školská slávnosť Jabĺčková pani
  Športový deň v rámci Európskeho týždňa športu
  Projekt Ježko Separko – Čo je odpad?

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Adaptácia detí
  Prihlasovanie detí na krúžkové činnosti
  Triedne aktívy
  Spolupráca s poskytovateľmi krúžkovej činnosti