Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Športový týždeň v prírode
  V dňoch 23.9.2021 až 30.9.2021 v materskej škole realizujeme projekt Športový týždeň v prírode s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu. Zámerom projektu je prevencia a podpora zdravia skrze pohybových aktivít.


 • SEPTEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Končí sa leto, prichádza jeseň

  Podtéma
  Naša MŠ a my v nej

  Nadrámcové aktivity
  Deň mojej hračky
  Športový deň v rámci Európskeho týždňa športu
  Projekt Športový týždeň v prírode
  Projekt Ježko Separko – Čo je odpad?
  Slávnosť Jabĺčková pani
  Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa v mesiaci september nebudú konať celoškolské hromadné podujatia. Nadrámcové aktivity sa budú realizovať v jednotlivých triedach bez premiešavania skupín.

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Adaptácia detí
  Triedne aktívy uskutočnené dištančnou formou
  Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami

 • Informácie k nástupu do MŠ 2. septembra 2021

  Zoznam vecí, ktoré bude dieťa potrebovať v materskej škole
  • prezúvky s pevnou pätou – papuče alebo sandále s remienkom na päte (nie vsuvky) označené menom dieťaťa
  • pyžamo označené menom dieťaťa na vrchnom aj spodnom diele
  • náhradné oblečenie – spodná bielizeň, tielko, tričko, tepláky, ponožky
  • detská posteľná bielizeň označená menom dieťaťa: obliečka na vankúš, obliečka na paplón, plachta.

  Ďalšie konkrétne informácie Vám budú poskytnuté v priebehu prvých septembrových dní.
  Nástup do materskej školy je 2.septembra 2020 do 8.00 hod.
  Tešíme sa na Vás!

  V časti DOKUMENTY si môžete stiahnuť tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť pred nástupom do MŠ:
  • Čestné vyhlásenie – dotácia stravy pre prípravkárov,
  • Prihláška na stravovanie,
  • Vyhlásenie o bezpríznakovosti,
  • Čestné vyhlásenie pre zber údajov,
  • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa,
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Podmienky vstupu do objektu materskej školy
  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
  Po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.
  Návštevník materskej školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 • Dotácia na obedy

  Podrobný výklad, ako postupovať pri zohľadňovaní žiadostí na dotáciu na obedy, alebo uplatnenie si daňového bonusu zákonného zástupcu na vyživované dieťa. Aktualizované informácie boli zverejnené na web. stránke MPSVaR SR až 6.8.2021 a úrad práce nám uvedenú aktualizáciu zaslal dnes – 9.8.2021. Postup máte uvedený v záložke DOKUMENTY.

 • OZNAM

  Prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 bude prerušená od 1. júla do 30. júla 2021.

  Na základe stanoviska RÚVZ k prevádzke materských škôl zo dňa 14.6.2021 bude v nevyhnutnom prípade pre deti pracujúcich rodičov (ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa) k dispozícii náhradná materská škola MŠ Družicová 5.
  V prípade potreby prosíme nahlásiť deti do náhradnej materskej školy triednej učiteľke.