Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Prerušenie prevádzky materskej školy

  Z dôvodu plánovanej odstávky studenej vody bude dňa 04.10.2023 prerušená prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 a EP Galaktická 9.

 • SEPTEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Končí sa leto, prichádza jeseň

  Podtéma
  Naša MŠ a my v nej

  Nadrámcové aktivity
  Deň mojej hračky
  Školská slávnosť Jabĺčková pani
  Športový deň v rámci Európskeho týždňa športu
  Projekt Ježko Separko – Čo je odpad?

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Adaptácia detí
  Prihlasovanie detí na krúžkové činnosti
  Triedne aktívy
  Spolupráca s poskytovateľmi krúžkovej činnosti

 • Oznámenie

  Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy si môžete vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľky MŠ dňa 8.6.2023 v čase od 11.00 hod. do 15.30 hod. V prípade, že Vám daný termín nevyhovuje, kontaktujte riaditeľku MŠ.
  Rozhodnutie preberajú obaja rodičia dieťaťa. Ak sa druhý zákonný zástupca dieťaťa nevie dostaviť, je potrebné ho splnomocniť na úkony súvisiace so zápisom dieťaťa do MŠ. Tlačivo nájdete v časti „dokumenty“.

 • Oznam

  V čase letných prázdnin od 03.07.2023 do 28.07.2023 bude v Materskej škole Galaktická 11 a EP Galaktická 9 prerušená prevádzka.
  Prosíme rodičov, aby záujem o dochádzku do náhradnej MŠ Družicová 5 nahlásili triednym učiteľkám do 12.06.2023.

 • JÚN

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Prichádza leto

  Podtéma
  Multikultúrna výchova, exotické zvieratá

  Nadrámcové aktivity
  Sviatok MDD
  Rozlúčkové slávnosti
  Deň rodiny
  Bábkové predstavenie s témou leta
  Ukážky kynológie
  Olympijský deň
  Zážitková vzdelávacia aktivita so včelárom
  Dopravná olympiáda
  Projekt Ježko Separko – bioodpad
  Poldenný pobyt v prírode
  Výlet na Vyhliadkovú vežu – prípravkári
  Projekt Spoznávaj Košice s vrabčekom Urbankom
  Exkurzia – Centrum environmentálnej výchovy Kosit

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Rada rodičov
  Psia športová akadémia