Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • Poplatky za dieťa

  Príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiaci január 2021
  Vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá neumožňuje všetkým deťom navštevovať materskú školu, príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac január 2021 nebudú uhrádzať rodičia detí, ktoré MŠ v tomto mesiaci nenavštevovali. Úhrada príspevkov za nasledujúce mesiace bude závisieť od vývoja situácie a režime prevádzok škôl.

 • Oznam

  Od 11. do 29. januára 2021 bude materská škola otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 • Želanie

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 pevné zdravie, pohodu a spokojnosť Vám praje

  kolektív Materskej školy Galaktická

 • Oznam

  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka Materskej školy Galaktická prerušená v čase od 21.12.2020 do 8.1.2021.

 • DECEMBER 2020

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Advent, Vianoce

  Podtéma
  Moja rodina

  Nadrámcové aktivity
  Mikuláš
  Vianočné slávnosti
  Projekt Ježko Separko – kovy
  Projekt Vianočná pošta

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
  Príprava balíkov na Mikuláša