Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • OZNAM

  Oznamujeme možnosť voľného pracovného miesta na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti, pracovná pozícia „prevádzkový pracovník“ v školskej jedálni, nástup možný ihneď, predpokladaná dĺžka práceneschopnosti je 6 až 8 týždňov.
  V prípade záujmu, prosím hláste sa u vedúcej školskej jedálne.

 • JANUÁR

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Náš svet v zime

  Podtéma
  Traja králi

  Nadrámcové aktivity
  Trojkráľová hra
  Projekt Ježko Separko – plasty
  Zimná rozprávka
  Návšteva knižnice

 • Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3

 • Prerušenie prevádzky

  Z dôvodu vysokej chorobnosti bude od 19.12.2023 do prázdnin prerušená prevádzka na Elokovanom pracovisku Galaktická 9.

 • DECEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Advent, Vianoce
  Podtéma
  Moja rodina

  Nadrámcové aktivity
  Mikuláš
  Vianočná slávnosť
  Projekt Ježko Separko – kovy
  Projekt Vianočná pošta

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
  Príprava balíkov na Mikuláša
  Vianočný program detí zo IV. Triedy EP na Hlavnej ulici 15.12.2023 od 17.00 hod.