Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • SEPTEMBER

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Končí sa leto, prichádza jeseň

  Podtéma
  Naša MŠ a my v nej

  Nadrámcové aktivity
  Deň mojej hračky
  Školská slávnosť Jabĺčková pani
  Športový deň v rámci Európskeho týždňa športu
  Projekt Ježko Separko – Čo je odpad?

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Adaptácia detí
  Prihlasovanie detí na krúžkové činnosti
  Triedne aktívy
  Spolupráca s poskytovateľmi krúžkovej činnosti

 • Nástup detí do MŠ

  Informácie k nástupu detí do MŠ nájdete v časti dokumenty.

 • Prevádzka počas letných prázdnin

  Od 1. júla 2022 do 15. júla 2022 budú v prevádzke triedy na elokovanom pracovisku Galaktická 9 (aj pre deti z kmeňovej MŠ Galaktická 11).
  Od 18. júla 2022 do 29. júla 2022 budú v prevádzke triedy v Materskej škole Galaktická 11 (aj pre deti z EP Galaktická 9).
  V čase od 1. augusta 2022 do 26. augusta 2022 bude prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 vrátane elokovaného pracoviska Galaktická 9 prerušená.

 • OZNAM

  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu zákonní zástupcovia prevziať v riaditeľni Materskej školy Galaktická 11, Košice v čase:
  9.6.2022: 10.00 – 16.00 hod.
  10.6.2022: 10.00 -16.00 hod.

 • JÚN

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Prichádza leto

  Podtéma
  Multikultúrna výchova, exotické zvieratá

  Nadrámcové aktivity
  Sviatok MDD
  Rozlúčkové slávnosti
  Svätojánska noc
  Bábkové predstavenie s témou leta
  Návšteva Bábkového divadla
  Interaktívny program environmentálneho vzdelávania
  Ukážky kynológie
  Olympijský deň
  Projekt Ježko Separko – bioodpad
  Poldenný pobyt v prírode
  Projekt Spoznávaj Košice s vrabčekom Urbankom

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Rada rodičov
  DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie
  Psia športová akadémia