MATERSKÁ ŠKOLA, GALAKTICKÁ 11, KOŠICE Mestská časť Nad Jazerom

Hlavná stránka
055/729 40 92-3 0918 276 187

Vitajte.

Ďakujeme za Vašu návštevu
a veríme, že sa na našu stránku v budúcnosti vrátite.

Mgr. Beáta Gelvanicsová
riaditeľka školy