Vitajte

V našej materskej škole praktizujeme autentickú edukáciu v spojení s praktickým životom a získavaním skúseností v reálnom kontexte. Vedomosti a zručnosti si osvojujú deti prostredníctvom zážitkového učenia, hry a aktívneho bádania.
Uplatňujeme outdoorovú edukáciu, podporujeme enviromentálne cítenie a zdravý životný štýl. Vytvárame vzťah k národným tradíciám, k umeniu a kultúre.

Najnovšie oznamy


 • MÁJ

  Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
  Jar vrcholí
  Podtéma
  Môj domov, moja vlasť

  Nadrámcové aktivity
  Projekt Ježko Separko – nebezpečný odpad
  Malá logická olympiáda
  Projekt Take me out
  Deň matiek
  Umenie v prírode
  Projekt Spoznávaj Košice s vrabčekom Urbankom
  (I., II., IV. a VI. trieda)

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  Zápis do MŠ na školský rok 2021/2022
  Fotografovanie

 • OZNAM

  Materská škola Galaktická 11, Košice je od 2.5.2022 v prevádzke v dňoch školského vyučovania od 6.00 hod. do 17.00 hod.

  Schádzanie a rozchádzanie detí:
  I. trieda na prízemí od 6.00 hod. do 7.00 hod.
  II. trieda na prízemí od 16.00 hod. do 17.00 hod.

  Schádzanie a rozchádzanie detí na elokovanom pracovisku Galaktická 9:
  II. trieda od 6.00 hod. do 7.00 hod.
  IV. trieda od 16.00 hod. do 17.00 hod.

 • APRÍL

  Téma výchovno – vzdelávacej činnosti
  Je tu Jar

  Podtéma
  Zvieratá a mláďatá
  Dopravné prostriedky

  Nadrámcové aktivity
  Veľkonočná rozprávka
  Hľadanie vajíčok
  Kreslenie na asfalt
  Sokoliarske vystúpenie
  Projekt Ježko Separko – nebezpečný odpad

  Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
  2 % z daní príjmov pre Rodičovské združenie pri MŠ
  Talent Show
  Uvítanie novorodencov

 • Informácie k nástupu do MŠ v apríli 2022

  Zoznam vecí, ktoré bude dieťa potrebovať v materskej škole:

  • prezúvky s pevnou pätou – papuče alebo sandále s remienkom na päte (nie vsuvky) označené menom dieťaťa
  • pyžamo označené menom dieťaťa na vrchnom aj spodnom diele
  • náhradné oblečenie – spodná bielizeň, tielko, tričko, tepláky, ponožky

  Ďalšie konkrétne informácie Vám budú poskytnuté v priebehu prvých aprílových dní.
  Nástup do materskej školy je 4.apríla 2022 do 8.00 hod.
  Tešíme sa na Vás!

  V časti DOKUMENTY si môžete stiahnuť tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť pred nástupom do MŠ:

  • Čestné vyhlásenie – dotácia stravy pre prípravkárov,
  • Prihláška na stravovanie,
  • Vyhlásenie o bezpríznakovosti,
  • Čestné vyhlásenie pre zber údajov,
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Otvorenie novej triedy

  V prípade záujmu rodičov sa otvorí v mesiaci apríl nová trieda na elokovanom pracovisku Galaktická 9. Ak máte záujem o umiestnenie dieťaťa od apríla 2022 kontaktujte riaditeľku materskej školy.