Rodičovské združenie

Rada rodičov v školskom roku 2019/2020

I. trieda
Ing. Lucia Burčíková
Antónia Farkašová
II. trieda
Ing. Mária Vámošová
III. trieda
Jana Grendelová
IV. trieda
Ing. Ivana Jergová
V. trieda
doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Katarína Vassová
VI. trieda
Mgr.Jana Porhinčáková