MATERSKÁ ŠKOLA, GALAKTICKÁ 11, KOŠICE Mestská časť Nad Jazerom

Hlavná stránka
055/729 40 92-3 0918 276 187
Nachádzate sa: Úvod / Kontakt

Kontakt

Materská škola Galaktická 11
040 12 Košice

IČO: 35543167
DIČ: 2021637387

Riaditeľka:

Mgr. Beáta Gelvanicsová
Tel.: 055/729 40 92, 0918 276 187

Hospodársko-ekonomický zamestnanec:

Ing. Alena Bačinská
Tel.: 055/729 40 93, 0907 900 683
Email: galakticka.ms@gmail.com

Školská jedáleň - vedúca:

Ľudmila Klobušníková
Tel.: 055/729 40 94

 

Ústredný portál verejných služieb ľuďom: https://www.slovensko.sk, Materská škola, Galaktická 11, Košice

Protikorupčná linka podľa zákona 307/2014 Z.z. Podávanie podnetov závažnej protispoločenskej činnosti:
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Gromanová
e-mail: groman@netkosice.sk
Tel.: 0911760719

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18