Triedy

Zoznam tried v našej škole:

1. trieda
3-6 ročné deti
Učiteľky:
Mgr. Katarína Gromanová
Zuzana Pěčková
2. trieda
3-6 ročné deti
Učiteľky:
Lívia Vargová
Iveta Matiová
3. trieda
2-3 ročné deti
Učiteľky:
Jarmila Šaková 
Gabriela Repaská
Mgr. Beáta Gelvanicsová
4. trieda
3-6 ročné deti
Učiteľky:
Miroslava Pasternáková
Jana Benediková
5. trieda
3-6 ročné deti
Učiteľky:
Mária Bartková
Viera Figelová
6. trieda
3-6 ročné deti
Učiteľky:
Ing. Mária Glovová 
Dagmar Vasilková