Orgán školskej samosprávy

Zloženie Rady školy pri MŠ Galaktická 11

Mgr. Katarína Gromanová – volený zástupca PZ MŠ 
Ing. Mária Glovová – volený zástupca PZ MŠ 
Ing. Alena Bačinská – volený zástupca  NZ MŠ
Martin Bali – volený zástupca rodičov
Antónia Farkašová – volený zástupca rodičov 
Mgr. Erika Gažiová – volený zástupca rodičov
Mgr. Silvia Hricková – delegovaný člen za MČ Nad Jazerom
Mgr. Andrea Gajdošová – delegovaný člen za Mestské zastupiteľstvo
Ing. Lenka Kovačevičová – delegovaný člen za MČ Nad Jazerom

Predseda Rady školy

Mgr. Katarína Gromanová