MATERSKÁ ŠKOLA, GALAKTICKÁ 11, KOŠICE Mestská časť Nad Jazerom

Hlavná stránka
055/729 40 92-3 0918 276 187

Zmluvy

Východoslovenská energetika a.s.

Slovenský plynárenský priemysel

Východoslovenské vodárne a kanalizácie

Pavol Tuchyňa-Tuchyňa výťahy

Tuchyňa výťahy dodatok

Slovenské telekomunikácie

DDP Pokoj

Stredisko služieb škole

Stredisko služieb škole 1

Stredisko služieb škole 2015

Bytový podnik mesta Košice s.r.o.

Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 1

Bytový podnik mesta Košice s.r.o. 2

Bytový podnik nesta Košice s.r.o. 3

Vema

Teho

Teho 2012

Teho 2013

Teho 2014

Teho 2014

Teho 2015

Teho 2015/1

Teho 2015/2

Teho 2015/3

Teho 2015/4

Teho 2015/5

Teho 2015/6

Teho 2015/7

Antik 2005

Antik 1

Antik 2

Antik 3

Antik 4

Komunálna poisťovňa

DDP Credit suisse

Sodexho pass s.r.o.

DDP Stabilita

Medison 2006

Medison1

Medison2

Karevel

Metodicko-pedagogické centrum

Metodicko-pedagogické centrum 2014

Metodicko-pedagogické centrum 2014príloha

Metodicko-pedagogické centrum 2014 / 1. dodatok

Dezin 2010

Dezin1

Dezin2

Orange

Orange 1

Orange2

DOXX 

Uniqa

Uniqa 1

Uniqa 2

Uniqa 3

Uniqa 4

Uniqa 5

Uniqa 6

Haspotex

Haspotex 1

Cubs s.r.o.

Cubs s.r.o. 1

Cubs s.r.o. 2

Cubs s.r.o. 3

Cubs s.r.o. 4

LE Cheque dejeuner s.r.o.

Kosit

Kooperativa

Šamaj

Papierservis

Papierservis príloha

Gastrorex 2015

Gastrorex príloha 2015

 

Zmluvy nájomné

Zmluva o nájme 2010

Zmluva o nájme mapa

Pozemok 2011

Nákres pozemok

Nájom AJ 2010/2011

Výpočet AJ 2010/2011

Nájom AJ 2011/2012

Výpočet AJ 2010/2011

Nájom AJ 2013/2014

Výpočet AJ 2013/2014

Nájom AJ 2014/2015

Výpočet AJ 2014/2015

Nájom AJ 2015/2016

Výpočet AJ 2015/2016

Nájom FK Galaktik 2014/2014

Výpočet FK Galaktik 2014/2015

Nájom FK Galaktik 2015/2016

Výpočet FK Galaktik 2015/2016

Nájom SZUŠ 2014/2015

Výpočet SZUŠ 2014/2015

Nájom SZUŠ 2015/2016

Výpočet SZUŠ 2015/2016

 

 

 

Zmluvy školská jedáleň

Hook1

Hook2

Hook3

Pekáreň 2012

Cereal

Cereal 2014

Erik 2012

Erik 2013

Erik 2014

Jokrim 2012

Jokrim 2013

Jokrim 2014

Inmedia 2012

Inmedia 2013

Inmedia 2013/1

Inmedia 2013/2

Inmedia 2014

Inmedia 2014/1

Inmedia 2014/2

 

Zmluvy ostatné

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva 2016

Majetok

Majetok príloha

Majetok 1

Majetok príloha 1

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva 1

Ministerstvo školstva 1 príloha

Kosit

Pavol Hnizdil

Bouchart

EK plast

EK plast 2015

Hesta

Detské ihriská

HR Stav

HR Stav 1

ZOD strecha 2014

ZOD strecha 2014/1

Kodrestav 2015

HR Stav 2

HR Stav 3

Sponzorská zmluva Kosit 2016

Sponzorslá zmluva MČ Nad jazerom 2016

Rodičovské združenie 2016

Rodičovské združenie 2016 - príloha