Želanie

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 pevné zdravie, pohodu a spokojnosť Vám praje

kolektív Materskej školy Galaktická