Testovanie pre rodičov a zamestnancov Materskej školy Galaktická 11

Vážení rodičia.
Na Základnej škole, Družicová 4, Košice – MOM sa pred nástupom na prezenčné vyučovanie uskutoční 26. -27.2.2021 testovanie jedného rodiča a zamestnancov materských škôl, Galaktická 11, Košice.
Organizácia testovania: 26.2.2021 (piatok)
11.00 – 14.00 zamestnanci MŠ Galaktická 11, Košice
14.00 – 16.30 rodičia MŠ Galaktická 11, Košice
19.00 – 20.00 rodičia MŠ ktorí sa v stanovený čas nemohli dostaviť

Upozornenie
O definitívnom termíne návratu do škôl rozhodne Mesto Košice.
Bežných občanov netestujeme.
Rodič sa môže otestovať aj na inom mieste, nie však na inej základnej škole.