September 2020

Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
Končí sa leto, prichádza jeseň

Podtéma
Naša MŠ a my v nej

Nadrámcové aktivity
Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa v mesiaci september nebudú konať hromadné podujatia s deťmi.

Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Adaptácia detí
Prihlasovanie detí na krúžkové činnosti
Voľby členov Rady školy na nové funkčné obdobie 2020-2024
Triedne aktívy
Spolupráca s poskytovateľmi krúžkovej činnosti