MATERSKÁ ŠKOLA, GALAKTICKÁ 11, KOŠICE Mestská časť Nad Jazerom

Hlavná stránka
055/729 40 92-3 0918 276 187

Rodičovské združenie

 

Rada rodičov v školskom roku 2018/2019
I. trieda
Ing. Lucia Burčíková
Antónia Farkošová
II. trieda
Ing. Anna Lichvárová
III. trieda
Mgr. Alena Mojsejová PhD.
Zuzana Bugošová
IV. trieda
Ing. Ivana Jergová
V. trieda
Mgr. Andrea Molnárová
VI. trieda
Mgr.Jana Porhinčáková