Prerušenie prevádzky

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020 budú jesenné prázdniny v termínoch 30.10.2020, 2.11.2020, 6.11.2020 a 9.11.2020.