POZVÁNKA

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedny aktív RZ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra 2020 o 16.30 v jednotlivých triedach. Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení Vás žiadame, aby na triednom aktíve sa zúčastnil iba jeden z rodičov dieťaťa. Tešíme sa na Vašu účasť.