Poďakovanie

Milí rodičia,
srdečne Vám ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2019/2020, za materiálnu a finančnú pomoc a podporu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí. Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme veľa úspechov a radosti zo získavania nových vedomostí a skúseností.
Prajeme Vám príjemné leto!