MATERSKÁ ŠKOLA, GALAKTICKÁ 11, KOŠICE Mestská časť Nad Jazerom

Hlavná stránka
055/729 40 92-3 0918 276 187
Nachádzate sa: Úvod / Pre rodičov / Oznamy

Oznamy

                    
Materská škola Galaktická 11 Košice
 
 
Krásne Vianoce a šťastný nový rok,
veľa zdravia, lásky a úspechov 
praje kolektív MŠ Galaktická
 
V čase vianočných prázdnin od 23.12.2019 do 7.1.2020  bude naša MŠ zatvorená.
 
OZNAMY 
 
 
JANUÁR 2020
 
 
Téma výchovno-vzdelávacej činnosti     
Náš svet v zime
Podtéma 
Traja králi      
                                                                                                                                                                                                     
Nadrámcové aktivity
Trojkráľová  hra
Bábkové predstavenie Zimná rozprávka
Projekt Ježko Separko – plasty
Snehuliaci na dvore
 
Nadrámcové podujatia pre prípravkárov
Návšteva knižnice                          
Návšteva Planetária
                                                                                                       
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Otvorené hodiny pre rodičov 
Odborná stáž učiteľov z pražských materských škôl  v našej MŠ
 
                                               
 
 
 
DECEMBER 2019
 
 
Téma výchovno-vzdelávacej činnosti     
Advent, Vianoce        
Podtéma 
Moja rodina   
      
                                                                                                                                                                                                      
Nadrámcové aktivity
Mikuláš                     6.12.
Vianočné slávnosti                      
Projekt Ježko Separko – kovy
 
Nadrámcové podujatia pre prípravkárov
Pečieme s Mášou v SZŠ Dneperská            4.12.
Vianočný koncert   v ZUŠ                            16.12.                                            
Projekt Urbanko – I., II., IV. a VI. trieda
                                                   
                                                    
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Jazerské Vianoce – vystúpenie detí zo IV. triedy   – Spišské námestie  13.12.          
Vianočný program pre dôchodcov – I. a VI. trieda