MATERSKÁ ŠKOLA, GALAKTICKÁ 11, KOŠICE Mestská časť Nad Jazerom

Hlavná stránka
055/729 40 92-3 0918 276 187
Nachádzate sa: Úvod / Pre rodičov / Oznamy

Oznamy

                    
Materská škola Galaktická 11 Košice
 
 
 
 
OZNAMY 
 
  OKTÓBER 
 
Téma výchovno-vzdelávacej činnosti             
Jeseň
 
Podtémy 
Mesiac jesenných prác
Zdravá výživa, zdravý životný štýl  
                                                                                                                                                                                                               
Nadrámcové aktivity
Deň  úcty k starším 
Šarkaniáda
Projekt Ježko Separko – sklo
Deň zdravej výživy        16.10.
Bábkové predstavenie - Jesenná rozprávka
Prehliadka v sólovom speve
 
Nadrámcové podujatia pre prípravkárov
Návšteva knižnice        22.10 a 23.10
Projekt Vrabček Urbanko I., IV. a VI. trieda
                                                   
                                                    
Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Zasadnutie Školskej rady
Deň zdravej výživy – prezentácia zdravých  jedál spojená s ochutnávkou        16.10.
Metodický deň pri príležitosti Svetového dňa výživy organizovaný  mestom Košice s účasťou zástupcov
rodičov       1.10.