Oznámenie

V čase od 3.8.2020 do 21.8.2020 bude prevádzka v Materskej škole Galaktická 11 prerušená.