Školské aktivity

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa v školskom roku 2020/2021 nebudú uskutočňovať školské aktivity, najmä
• výlety a exkurzie,
• športové výcviky a školské športové súťaže,
• pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
• kurzy na ochranu života a zdravia,
• kurzy pohybových aktivít v prírode,
• dni otvorených dverí .