Oznam pre rodičov predškolákov

Ohľadom konzultácie k depistáži  školskej spôsobilosti  Vášho dieťaťa kontaktujte  psychologičku  CPPPaP  Mgr. Miroslavu Pinkovú  na tejto mailovej adrese: pinkova.centrum@gmail.com.Do predmetu mailu uveďte: MŠ Galaktická a meno Vášho dieťaťa. Rozvíjajúce cvičenia, ktoré môžete s deťmi doma cvičiť nájdete na stránke:https://www.cpppapke.sk/viewpage.php?page_id=12