Oznam pre rodičov, ktorých deti nastúpia do MŠ 1.6.2020

Prevádzka MŠ od 1.6.2020 je v čase od 7:00 do 16:00 hodiny.
Prosíme rodičov, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

  • Dieťa sprevádza len jeden rodič s rúškom na tvári, vstupujú len do svojej šatne podľa zoznamov (veci deti sú už premiestnené)
  • Pri vstupe do MŠ použite dezinfekciu na ruky
  • Do šatne vstupujú najviac dvaja rodičia so svojimi deťmi (maximálny počet osôb v šatni, vrátane detí – 4 osoby), ostatní čakajúci dodržujú dvojmetrové odstupy (vyznačené na zemi)
  • Pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky a následne mu poverená osoba MŠ zmeria teplotu a vykoná ranný filter
  • Kým sa dieťa prezlieka, rodič podpíše čestné prehlásenie
  • Maximálny čas strávený v šatni na jedného rodiča a jeho deti je 10 minút

Ďakujeme