Oznam

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva ponúka rodičom možnosť poradenstva dištančnou formou. V prípade potreby je možné kontaktovať pani psychologičku Mgr. Miroslavu Pinkovú v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 hod. e-mailom na adrese: pinkova@cpppapke.sk alebo telefonicky na čísle 0917 214 899.