Oznam

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka Materskej školy Galaktická prerušená v čase od 21.12.2020 do 8.1.2021.