Oznam

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 27.októbra 2020 v čase jesenných prázdnin bude Materská škola Galaktická 11 v prevádzke.