Otvorenie Materskej školy


Oznamujeme rodičom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje otvorenie materských škôl od 1.6.2020. V tejto súvislosti žiadame rodičov, aby nahlásili záujem o MŠ triednym učiteľkám.
V materskej škole budú prednostne umiestnené deti podľa kritérií určených ministrom. Podrobnejšie informácie nájdete v spoločných triednych e-mailových schránkach.