MATERSKÁ ŠKOLA, GALAKTICKÁ 11, KOŠICE Mestská časť Nad Jazerom

Hlavná stránka
055/729 40 92-3 0918 276 187

Orgán školskej samosprávy

Zloženie Rady školy pri MŠ Galaktická 11
        
Mgr. Katarína Gromanová - volený zástupca PZ MŠ 
Miroslava Pasteranáková - volený zástupca PZ MŠ 
Ľudmila Klobušníková - volený zástupca  NZ MŠ
Martin Bali - volený zástupca rodičov
Mgr. Jana Lenartová - volený zástupca rodičov 
Mgr. Erika Gažiová - volený zástupca rodičov
Mgr. Silvia Hricková - delegovaný člen za MČ Nad Jazerom
Mgr. Andrea Gajdošová - delegovaný člen za Mestské zastupiteľstvo
Ing. Lenka Kovačevičová - delegovaný člen za MČ Nad Jazerom

Predseda Rady školy: Ľudmila Klobušníková