OKTÓBER 2020

Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
Jeseň

Podtémy
Mesiac jesenných prác
Zdravá výživa, zdravý životný štýl

Nadrámcové aktivity
Slávnosť Jabĺčková pani – príchod jesene
Šarkaniáda
Projekt Ježko Separko – sklo
Bábkové predstavenie – Jesenná rozprávka

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa nebudú konať celoškolské podujatia. Nadrámcové aktivity sa budú realizovať v jednotlivých triedach.

Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Zasadnutie Školskej rady
Zasadnutie Rady rodičov