November 2020

Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
Príroda sa pripravuje na zimu

Podtéma
Martin

Nadrámcové aktivity
Deň materských škôl na Slovensku
Projekt Take me out
Martin – triedne slávnosti
Projekt Ježko Separko – papier

Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Šitie vianočných darčekov
Videopozdrav pre dôchodcov v spolupráci s LitPark Košice