Krúžková činnosť

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa krúžková činnosť nebude realizovať.