DECEMBER 2020

Téma výchovno-vzdelávacej činnosti
Advent, Vianoce

Podtéma
Moja rodina

Nadrámcové aktivity
Mikuláš
Vianočné slávnosti
Projekt Ježko Separko – kovy
Projekt Vianočná pošta

Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami
Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
Príprava balíkov na Mikuláša