TERMÍN A PODMIENKY ZÁPISU DETÍ DO MŠ

Oznamujem Vám, že v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o MŠ v znení neskorších predpisov je podávanie písomných žiadostí o […]

Čítať viac →