Postupy pri prerušení dochádzky

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je k dispozícii u triednej učiteľky). Pri prerušení viac […]

Čítať viac →

Školské aktivity

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa v školskom roku 2020/2021 nebudú uskutočňovať školské aktivity, najmä• výlety a exkurzie,• športové výcviky a školské športové súťaže,• pobyty v škole v […]

Čítať viac →

Čas prevádzky od 2.9.2020

Čas prevádzky Materskej školy Galaktická 11 v Košiciach je od 6:30 hod. do 16:30 Rušia sa zberné triedy. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať len vo vlastnej triede. Prosíme rodičov, aby doniesli deťom rúška.

Čítať viac →

Otvorenie Materskej školy

Oznamujeme rodičom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje otvorenie materských škôl od 1.6.2020. V tejto súvislosti žiadame rodičov, aby nahlásili záujem o MŠ triednym učiteľkám.V materskej škole budú prednostne umiestnené deti podľa kritérií určených ministrom. Podrobnejšie […]

Čítať viac →