Čas prevádzky od 2.9.2020

Čas prevádzky Materskej školy Galaktická 11 v Košiciach je od 6:30 hod. do 16:30 Rušia sa zberné triedy. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať len vo vlastnej triede. Prosíme rodičov, aby doniesli deťom rúška.

Čítať viac →

Poďakovanie

Milí rodičia,srdečne Vám ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2019/2020, za materiálnu a finančnú pomoc a podporu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí. Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme veľa úspechov a radosti zo získavania nových vedomostí a skúseností.Prajeme […]

Čítať viac →

Otvorenie Materskej školy

Oznamujeme rodičom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje otvorenie materských škôl od 1.6.2020. V tejto súvislosti žiadame rodičov, aby nahlásili záujem o MŠ triednym učiteľkám.V materskej škole budú prednostne umiestnené deti podľa kritérií určených ministrom. Podrobnejšie […]

Čítať viac →

Najnovšie informácie k poukázaniu 2%.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane máme možnosť podať až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Teda termíny sa predlžujú!!! Tlačivo na poukázanie dane sa nachádza v záložke Pre rodičov.

Čítať viac →

Oznam pre rodičov predškolákov

Ohľadom konzultácie k depistáži  školskej spôsobilosti  Vášho dieťaťa kontaktujte  psychologičku  CPPPaP  Mgr. Miroslavu Pinkovú  na tejto mailovej adrese: pinkova.centrum@gmail.com.Do predmetu mailu uveďte: MŠ Galaktická a meno Vášho dieťaťa. Rozvíjajúce cvičenia, ktoré môžete s deťmi doma cvičiť nájdete na stránke:https://www.cpppapke.sk/viewpage.php?page_id=12  

Čítať viac →

Marec 2020

Téma výchovno-vzdelávacej činnosti: Príroda sa prebúdza Podtéma: Moja kniha Nadrámcové aktivityProjekt Ježko Separko – bioodpadBábková hra Jar prichádzaTriedne slávnosti – Prvý jarný deň 20.3.Deň mojej knihySokoliarske vystúpenie 26.3. Nadrámcové aktivity pre prípravkárovNávšteva knižnice – vzdelávacia aktivita Stromy a my 27.3.Školská […]

Čítať viac →

Jarné prázdniny

Prosíme rodičov, aby záujem o dochádzku do náhradnej MŠ na Družicovej ul. v čase jarných prázdnin od 2.3.2020 do 6.3.2020 nahlásili triednym učiteľkám do 17.2.2020.

Čítať viac →

Rodičom budúcich prvákov

V dňoch 24. a 25. februára 2020 sa uskutoční depistáž školskej spôsobilosti detí pred ich nástupom do školy z dôvodu optimalizácie ich zaškolenia.  Depistáž uskutoční odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Miroslava Pinková. Depistážne vyšetrenie sa uskutoční na […]

Čítať viac →