Postupy pri prerušení dochádzky

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je k dispozícii u triednej učiteľky). Pri prerušení viac […]

Čítať viac →

Školské aktivity

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa v školskom roku 2020/2021 nebudú uskutočňovať školské aktivity, najmä• výlety a exkurzie,• športové výcviky a školské športové súťaže,• pobyty v škole v […]

Čítať viac →

POZVÁNKA

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedny aktív RZ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra 2020 o 16.30 v jednotlivých triedach. Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení Vás žiadame, aby na triednom aktíve sa zúčastnil iba jeden z rodičov dieťaťa. Tešíme […]

Čítať viac →

September 2020

Téma výchovno-vzdelávacej činnostiKončí sa leto, prichádza jeseň PodtémaNaša MŠ a my v nej Nadrámcové aktivityZ dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sa v mesiaci september nebudú konať hromadné podujatia s deťmi. Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciamiAdaptácia detíPrihlasovanie detí na krúžkové činnostiVoľby […]

Čítať viac →

Čas prevádzky od 2.9.2020

Čas prevádzky Materskej školy Galaktická 11 v Košiciach je od 6:30 hod. do 16:30 Rušia sa zberné triedy. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať len vo vlastnej triede. Prosíme rodičov, aby doniesli deťom rúška.

Čítať viac →

Poďakovanie

Milí rodičia,srdečne Vám ďakujeme za spoluprácu v školskom roku 2019/2020, za materiálnu a finančnú pomoc a podporu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí. Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme veľa úspechov a radosti zo získavania nových vedomostí a skúseností.Prajeme […]

Čítať viac →

Otvorenie Materskej školy

Oznamujeme rodičom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožňuje otvorenie materských škôl od 1.6.2020. V tejto súvislosti žiadame rodičov, aby nahlásili záujem o MŠ triednym učiteľkám.V materskej škole budú prednostne umiestnené deti podľa kritérií určených ministrom. Podrobnejšie […]

Čítať viac →