Apríl

Téma výchovno-vzdelávacej činnostiJar k nám prišla PodtémaDopravné prostriedky Nadrámcové aktivityProjekt Ježko Separko – tetrapakyBábková hra: Jarná rozprávkaTriedna prehliadka v sólovom spevePozor zákruta!Tvorivá dielňa Land ArtDeň vyučovania v prírode Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami2 % z daní z príjmov pre […]

Čítať viac →

Zmena výšky príspevku za dieťa

Na mestskom zastupiteľstve dňa 8. februára bola schválená zmena VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Týmto bola stanovená jednotná výška príspevku zákonného zástupcu v materskej škole vo výške 20 […]

Čítať viac →

Prevádzka MŠ od 3.3.2021

Na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva Vám oznamujeme, že až do piatka 5. marca 2021 budú môcť všetky deti materskej školy pokračovať v prezenčnej výučbe za rovnakých podmienok ako mali pri svojom nástupe do školy od pondelka 1. marca […]

Čítať viac →

Marec 2021

Téma výchovno-vzdelávacej činnostiPríroda sa prebúdza PodtémaMoja kniha Nadrámcové aktivityProjekt Ježko Separko – bioodpadBábková hra Jar prichádzaTriedne slávnosti – Prvý jarný deňDeň mojej knihyTriedna prehliadka v prednese poézie a prózyTriedna prehliadka v Maľovanom čítaní Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami2 % […]

Čítať viac →