Čas prevádzky od 2.9.2020

Čas prevádzky Materskej školy Galaktická 11 v Košiciach je od 6:30 hod. do 16:30

Rušia sa zberné triedy. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať len vo vlastnej triede.

Prosíme rodičov, aby doniesli deťom rúška.