Marec 2021

Téma výchovno-vzdelávacej činnostiPríroda sa prebúdza PodtémaMoja kniha Nadrámcové aktivityProjekt Ježko Separko – bioodpadBábková hra Jar prichádzaTriedne slávnosti – Prvý jarný deňDeň mojej knihyTriedna prehliadka v prednese poézie a prózyTriedna prehliadka v Maľovanom čítaní Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciami2 % […]

Čítať viac →

Obnovenie vzdelávania

Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ obnovuje vyučovanie v Materskej škole od […]

Čítať viac →

Prevádzka školy

V zmysle príkazu primátora mesta Košice na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ a ZŠ a to do odvolania. V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD, […]

Čítať viac →

Oznam

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva ponúka rodičom možnosť poradenstva dištančnou formou. V prípade potreby je možné kontaktovať pani psychologičku Mgr. Miroslavu Pinkovú v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 hod. e-mailom na adrese: pinkova@cpppapke.sk alebo telefonicky na čísle 0917 214 […]

Čítať viac →

FEBRUÁR 2021

Téma výchovno-vzdelávacej činnostiZima PodtémaĽudské telo, ochrana života a zdraviaFašiangy Nadrámcové aktivityProjekt Ježko Separko – textilHľadanie zimných pokladovSúťaž v tangramiáde Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciamiDepistážne vyšetrenie školskej spôsobilosti v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v závislosti od aktuálnej […]

Čítať viac →