Poplatky za dieťa

Príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiaci január 2021Vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá neumožňuje všetkým deťom navštevovať materskú školu, príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac január 2021 nebudú uhrádzať rodičia detí, ktoré MŠ v tomto […]

Čítať viac →