November 2020

Téma výchovno-vzdelávacej činnostiPríroda sa pripravuje na zimu PodtémaMartin Nadrámcové aktivityDeň materských škôl na SlovenskuProjekt Take me outMartin – triedne slávnostiProjekt Ježko Separko – papier Spolupráca s rodičmi a inými inštitúciamiŠitie vianočných darčekovVideopozdrav pre dôchodcov v spolupráci s LitPark Košice

Čítať viac →

Postupy pri prerušení dochádzky

Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivo je k dispozícii u triednej učiteľky). Pri prerušení viac […]

Čítať viac →

Školské aktivity

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa v školskom roku 2020/2021 nebudú uskutočňovať školské aktivity, najmä• výlety a exkurzie,• športové výcviky a školské športové súťaže,• pobyty v škole v […]

Čítať viac →